02 mars 2009

Hjärnstorm

Ja, då sitter jag här nu igen. Jag har tagit min sexkilometersrunda eller närmare bestämt min gåframochtillbakarunda. Det är skönt att sortera och rensa i hjärnan. Det behöver inte ta så lång tid för den väger bara 1,5-2,0% av kroppsvikten enligt NE. Hjärnans funktion är att ta emot, analysera och samordna den information som kommer in från sinnesorganen samt att avge utåtledande impulser som den samordnade informationen ger upphov till. Därutöver lagrar hjärnan information. (Källa NE) Jag tror bestämt att all information i min hjärna blåste bort!

Inga kommentarer: